• Extra heffingen die na uw reservering door overheidsinstanties worden opgelegd, zullen worden doorberekend. Hiervan krijgt u schriftelijk bericht.
  • Bij annuleringen na facturatie wordt 10,00 excl BTW in rekening gebracht.
  • Bij annulering binnen 7 tot 4 dagen voor aanvang van de markt, wordt €20,00 excl BTW administratiekosten berekend.
  • Bij annuleringen binnen 72 uur voor aanvang van de markt of geen afmelding via mail of app voor aanvang van de markt wordt het volledige standgeld in rekening gebracht.
  • U kunt een verzoek indienen voor een specifieke standplaats op een of meerdere markten. We proberen hier rekening mee te houden, maar uw verzoek en onze toezegging is niet bindend. Omstandigheden kunnen ons dwingen om hiervan af te wijken, dit naar inzicht van de marktmeester.
  • U diend minimaal 1 uur voor aanvang van de markt aanwezig te zijn, een half uur voor aanvang van de markt mogen er geen voertuig bewegingen meer zijn over het marktterrein.
  • Afval ( verpakkingsmateriaal, etensresten enz) diend u zelf mee te nemen na afloop van de markt. Indien wij dat voor u moeten afvoeren, worden er kosten ( minimaal 20,00) in rekening gebracht.
  • Door uw inschrijving via onze website, gaat u accoord met bovenstaande voorwaarden.
  • Wij wensen u een gezellige en geslaagde markt toe
Binnenkort:
09.05.2024
Hoornsterzwaag Jaarmarkt
10.05.2024
Workum (de Merk)
19.05.2024
Makkum Camping de Holle Poarte
08.06.2024
Joure (centrum) Vroemmm
29.06.2024
Sipelsneon